Matsikkerhet

Vi setter kvalitet og matsikkerhet høyt

Matsikkerhet er et stadig mer aktuelt tema i våre dager. Og at det er et tema som det bør fokuseres på er vi så absolutt enige i.

  • Bedriften tar regelmessige prøver av vannkvalitet og produkter, som blir analysert hos ØMM-Lab AS i Sarpsborg. I tillegg tas regelmessige renhetsprøver som analyseres av bedriften selv.
  • Bedriften følger alle krav og rettningslinjer fra Mattilsynet, og vi har regelmessig besøk av disse
  • Bedriften har utarbeidet rutiner som skal sikre at våre varer ikke blir kontaminert/forurenset, helt fra råvarer kommer i hus og videre ut til forbruker
  • Bedriften benytter kun leverandører som vi er helt fortrolige med, med tanke på matsikkerhet