Historien

I 1964 etablerte Øyvind og Reidun Karlsen foretaket Manstad Kjøtt & Kolonial ANS på Manstad i
Onsøy Kommune (nå Fredrikstad Kommune). Selskapet startet som et rent pølsemakeri,
men ble i 1967 utvidet med dagligvarebutikk med egen ferskvaredisk i tilknytning til pølsemakeriet.

I årene som fulgte ble det gjort fortløpende utvidelser og tilbygg, før man i 1994 bygde helt nye produksjonslokaler og kontoravdeling.

I 1997 ble driften av dagligvarebutikken solgt til Hakongruppen AS som etablerte RIMI butikk i lokalene. Ferskvaredisken ble beholdt av Manstad Kjøtt.

Sommeren 2002 ble det foretatt et generasjons og eierskifte i bedriften, og fra 1.7.2002 fikk bedriften navnet Manstad Kjøtt AS.

Natt til 21. februar 2003 begynte det og brenne i lokalene. Brannen utviklet seg kraftig og store deler av bedriften var plutselig en saga blott. Hele dagligvarebutikken, kontorer, kantine, nedskjæringsavdelingen og store lagerlokaler forsvant i brannen. Utrolig nok ble det meste av pølsemakeriet i underetasjen reddet, og vi kunne, etter 11 dager, starte opp igjen med pølseproduksjon.

Byggearbeidene gikk etter dette veldig raskt, og med stor velvillighet fra håndverkere og kommune. Den 20. juni 2003 var Rimi butikken klar for nyåpning.

Lenger tid tok det med nedskjæringsavdeling, diverse kjølerom og fryserom, kantine, kontorer, lagerrom, kjøttmottak og varemottak o.s.v.

Godkjenning og autorisasjon fra næringsmiddeltilsynet kom etter hvert som lokalene ble ferdigstilt, og den 1.12.2003 hadde bedriften igjen sin fulle autorisasjon.